Festival voor vrouwelijke asielzoekers – bedenkelijk of emancipatoir?

Soms weet je niet wat je ergens van moet denken. Als voorvechter van vrouwelijke componisten krijg ik talloze uitnodigingen en persberichten toegestuurd. Zo ontving ik een mailing van TivoliVredenburg Utrecht over het Catching Cultures Women’s Festival dat a.s. zondag 27 november plaatsvindt in hun zaal Cloud Nine. Het persbericht rept van ‘een bijzonder festival, speciaal voor en door vrouwelijke vluchtelingen, georganiseerd op verzoek van vrouwen uit het Utrechtse asielzoekerscentrum’.

Dat laatste roept meteen al vragen op: waarom een festival speciaal voor vrouwen? Even verder lezen maar. Het eendaagse gebeuren biedt ‘een plek waar vrouwen en hun kinderen elkaar kunnen ontmoeten, samen van muziek kunnen genieten, en kunnen komen eten en dansen’. De toegang is gratis, vervoer van en naar het asielzoekerscentrum wordt geregeld en ze krijgen ook nog voor niks een diner aangeboden.

Vrouwen en kinderen als mensensoort

Vrouwen en kinderen, brrr… Het is een term die mij altijd jeuk bezorgt. In verslaggeving over oorlogen, overstromingen en andere natuurrampen lees ik steevast dat zich onder de slachtoffers ‘ook vrouwen en kinderen’ bevinden. – Alsof het leven van de een meer waard zou zijn dan dat van een ander en niet de dood van  elk mens betreurenswaardig is! Maar goed, ik wil geen azijnpisser zijn en lees door.

Deze speciale vrouwen-editie blijkt de derde in een reeks die wordt geprogrammeerd door TivoliVredenburg, orkest De Tegenwind en stichting De Vrolijkheid. Die laatste ‘organiseert met regelmaat muzikale workshops en activiteiten in het AZC. Door samen elkaars muziek te spelen inspireren Nederlanders en vluchtelingen elkaar. De festivals zijn bovendien bedoeld om de vluchtelingen muzikaal en feestelijk welkom te heten’. Tja, wie kan daar nou op tegen zijn?

Muziek verzustert

Het programma van deze vrouwen-en-kinderen-aflevering biedt zang en dans van onder andere het Catching Cultures Women Orchestra, ‘een samensmelting van blaasorkesten, een koor en ensembles van vluchtelingen’. Waaronder het internationale vrouwenkoor Mihira, dat onder leiding van Diana Todria ‘kleurrijke levensverhalen’ zingt, in de taal van hun verschillende moederlanden. ‘Al begrijp je de taal niet, je kunt wel met elkaar de betekenis voelen en samen zingen’, ronkt het persbericht.

Muziek verbroedert. Pardon, verzustert. Prachtig initiatief, toch?

Er is ook een optreden van het speciaal voor het festival samengestelde vrouwenensemble Rozana, dat arrangementen speelt van Syrische liederen. Van de zeven musici komen er vijf uit Nederland en twee uit Syrië: de zangeres Mira Alfaris en de ud-speler Nawras Altaky. Het is een vraag hoe sterk de ‘verzustering’ werkelijk is, want alle arrangementen werden gemaakt door ‘de dutchies’.

Dan is er nog de Syrisch-Nederlandse singer-songwriter Gharib, die uit Syrië vluchtte ‘nadat hij om zijn muziek was opgepakt en gemarteld’. Samen met vier Nederlandse heren brengt hij ‘mengvormen van Arabische en westerse muziek’.

Emancipatie of rolbevestiging?

Het hoe en waarom van een speciale editie voor vrouwen en kinderen blijft onduidelijk. Vooral de zinsnede ‘op verzoek van vrouwen uit het Utrechtse asielzoekerscentrum’ kriebelt. Is dit een teken van emancipatie of de zoveelste bevestiging van hun ondergeschikte maatschappelijke positie? En ai, wat doen die mannelijke musici dan op het programma? Bedreigen die niet de goede zeden van deze asielzoekende dames en hun kroost?

Zo blijft de vluchtelingenproblematiek steeds weer nieuwe vragen oproepen. Maar komaan, ik geef het Catching Cultures Women’s Festival vooralsnog het voordeel van de twijfel. Moge het een spetterende dag worden, met een hartverwarmende verzustering.

TivoliVredenburg, ZONDAG 27 NOVEMBER 2016
Catching Cultures Women’s Festival
Speciale editie voor vrouwen en kinderen
Meer info via deze link.

About theaderks

Thea Derks is a Dutch music journalist, who studied musicology at Amsterdam University. She' specialized in contemporary music and always has an eye open for women composers. In 2014 she wrote the biography of Reinbert de Leeuw and in 2018 she published 'Een os op het dak: moderne muziek na 1900 in vogelvlucht'.
This entry was posted in music, news and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.