Meppeler Courant: ‘Levendige lezing over biografie Reinbert de Leeuw’

Zoals in mijn vorige blog gemeld, verzorgde ik op donderdag 12 juni in Zael te Meppel de eerste lezing over mijn biografie Reinbert de Leeuw: mens of MelodieHierover verscheen maandag 16 juni een korte bespreking in de Meppeler Courant, van Frans Neuteboom. Hij schrijft onder andere: ‘Uit de presentatie van dit ongeautoriseerde boek bleek hoe bevlogen de auteur over haar onderwerp kan vertellen, mede aan de hand van muziekfragmenten. […] De zaal luisterde geboeid […] en na afloop ontstonden spontaan levendige discussies’.

Meppeler Courant 16 juni 2014

Meppeler Courant 16 juni 2014

Organisator Adriaan Meij wijdde twee blogs aan de lezing, waarin hij interessante bespiegelingen ten beste geeft over de raakvlakken tussen (atonale) muziek en maatschappij. Onder de titel ‘Atonale werkelijkheid‘ schrijft hij op 13 juni 2014 o.a.:

Is moderne klassieke muziek een stap naar en verklanking van de harteloze robotisering van de mensheid? Een doodlopende weg of een wenkend perspectief? Wat als er in de mens geen tonaliteit meer zit, geen verbinding met datgene wat eeuwig is?

Daar ligt ook de parallel met de asociale door geld en technologie gestuurde globale economie en politiek van deze tijd. Thea Derks roept door haar wijze van presenteren en schrijven dit Niemandsland op. 

Een dag later relateert hij sponsorpraktijken aan atonale muziek, onder de titel ‘Onvoorspelbare nieuwe muziek‘.

Cultuur is de witte motor onder iedere business, ook de mijne. […] Uit mijn primaire doelgroep, leiders in de ICT industrie, ken ik niemand die een bestuursfunctie inneemt of toezichthouder is bij een groot museum of een concertzaal. Laat staan dat daar interesse is voor een bestuursfunctie in de Nieuwe Muziek of voor sponsoring daarvan.

[…] Als Risseeuw van Getronics niet de Amsterdamse Bach Solisten, maar wel het ASKO Schönberg ensemble had gesponsord was het concern misschien nooit aan die mislukte globale expansie begonnen.

Stof tot nadenken…

Ondertussen werd de optie voor een lezing bij boekhandel Nawijn & Polak op 4 september 2014 omgezet in een vaste afspraak, graag zie ik u tzt in Apeldoorn.

Op woensdag 18 juni verscheen een groot artikel over de biografie van René de Cocq in dagblad De Stentor, onder de titel ‘Een onstuitbaar docent’. Aangezien in augustus de NJO Muziekzomer plaatsvindt, zoomt De Cocq vooral in op het daaraan bestede hoofdstuk uit mijn biografie. Hierin ga ik uitvoerig in op de rol die De Leeuw speelde bij de totstandkoming hiervan; hij zette dit evenement samen met directeur Arthur van Dijk op naar voorbeeld van het Amerikaanse Tanglewood, waar hij enkele jaren artistiek leider was. Helaas is het artikel niet digitaal beschikbaar.

De lang aangekondigde tweede druk van de biografie wordt op 29 juni gepresenteerd in platenzaak Concerto aan de Utrechtsestraat te Amsterdam van 14.00-15.00 uur. Frederike Berntsen, hoofdredacteur van het muziektijdschrift Klassieke Zaken zal mij interviewen over het boek, waarna het publiek de gelegenheid krijgt vragen te stellen en een exemplaar aan te schaffen en laten signeren. Ik ben erg blij, want in Concerto komen mijn popachtergrond en mijn liefde voor hedendaagse muziek mooi samen. Ziehier de poster.

Poster 2e druk Concerto 29-6-2014

About Thea Derks

I am a Dutch music journalist, specializing in contemporary music, and a champion of women composers. In 2014 I wrote the biography of Reinbert de Leeuw (3rd edition in 2020) and in 2018 I published 'Een os op het dak: moderne muziek na 1900 in vogelvlucht'.
This entry was posted in archive, background, news and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Meppeler Courant: ‘Levendige lezing over biografie Reinbert de Leeuw’

  1. Pingback: Villa d’Arte over #Reinbertbio: ‘Fantastisch graafwerk’ | Thea Derks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s