Willem Bruls: ‘De mens achter de melodie doet er wel degelijk toe’

Ook de afgelopen week bleef mijn biografie Reinbert de Leeuw: mens of melodie in de belangstelling staan.

Op 29 mei publiceerde het tijdschrift Gonzo een bespreking van Jan Nieuwenhuis, onder de titel ‘Ongeautoriseerd maar gedegen‘. Hij noemt het ‘een goed gedocumenteerd boek waarin niet alleen het leven van De Leeuw wordt besproken maar meerdere facetten uit de (Nederlandse) muziekgeschiedenis worden beschreven’. Naar aanleiding van de Notenkrakersactie in 1969 merkt hij op dat mijn biografie ‘terecht aantoont dat de toenmalige praktijk niet eens zo behoudend was’.

Nieuwenhuis concludeert: ‘De biografie staat vol wetenswaardigheden, boeiende anekdotes en vooral schitterende muziek. Naast dat Derks het leven van De Leeuw gedegen onder handen heeft genomen gaat het boek vooral over muziek. Ze boort de melodie aan die De Leeuw tot mens heeft gemaakt.’

Het kwartaalblad Theatermaker wijdde in het zomernummer een hele pagina aan een bespreking door operakenner Willem Bruls. De ondertitel ‘mens of melodie’ riep aanvankelijk vragen bij hem op, maar al lezende werd hem duidelijk dat ‘die mens achter de kunstenaar er wel degelijk toe deed’, zonder dat ik als auteur verval in ‘psychologie van de koude grond of dramatische conclusies ten aanzien van De Leeuws werkzaamheden’.

Bruls beschrijft hoe gaandeweg een beeld ontstaat van een man die ‘gedreven en koppig, maar ook humoristisch en speels’ is. Hij noemt mijn onderzoek indrukwekkend concludeert: ‘Derks’ boek is een gedetailleerde maar uiterst lezenswaardige reconstructie van De Leeuws leven en werk, maar tegelijkertijd een geschiedenis van de Nederlandse muziek in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Theatermaker nr. 3, juni 2014

Theatermaker nr. 3, juni 2014

Adriaan Meij, beheerder van het cultuurcentrum Zael te Meppel wijdde een bespreking aan mijn boek op zijn blogsite. Hij bekijkt Reinbert de Leeuw c.s. vanuit een economisch/maatschappelijk perspectief en werpt interessante vragen op:

‘Zijn [Reinberts] nieuwe muziek speelt aan de overkant van de rivier. Aan deze kant ontwrichtende technologie, falend kapitalisme, politiek nihilisme; aan gene zijde de verklanking, de woordeloze, abstracte  schreeuw om bezinning. Twee werelden die aan elkaar voorbijgaan. […]  Verklankt De Leeuw een tijdsbeeld of verdwaalt hij in de nieuwe tijd?’

Meij noemt mijn boek ‘goed gedocumenteerd en heel feitelijk’. Volgens hem legt het ‘een tijdsbeeld bloot van de muziekwereld uit die tijd dat bijna wetenschappelijk is en gerust vergeleken kan worden met de beste, geautoriseerde biografieën over bijvoorbeeld leden van het Koninklijk huis. […].  Hij concludeert: Reinbert de Leeuw wenste haar biografie na zeven jaar samenwerken niet te autoriseren, wat een affront is.

Op 12 juni verzorg ik een lezing in zijn kunst- en cultuurcentrum Zael in Meppel.

Vanavond, bij het laatste concert van de omroepserie De Vrijdag van Vredenburg brengen het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor de wereldpremière van Requiem Songs van Wim Laman, o.l.v. Antony Hermus. Voor de live uitzending op Radio 4 sprak ik met Laman en Hermus en ik interviewde Laman ook uitvoerig voor Cultuurpers. In de pauze en na afloop van het concert signeer ik mijn biografie. Komt allen!

About Thea Derks

I am a Dutch music journalist, specializing in contemporary music, and a champion of women composers. In 2014 I wrote the biography of Reinbert de Leeuw (3rd edition in 2020) and in 2018 I published 'Een os op het dak: moderne muziek na 1900 in vogelvlucht'.
This entry was posted in archive, background, news and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s