Koen de Jager: ‘De begeestering van De Leeuw spat je tegemoet’

In Vrij Nederland van afgelopen week stond mijn reactie op het artikel ‘Een biografie is geen selfie’ van Hans Renders. Hoewel hij hierin pleitte voor de ongeautoriseerde – want daardoor mogelijk onafhankelijke en kritische – biografie, had hij een paar veronderstellingen over mijn relatie met Reinbert de Leeuw geuit, die ik wel moest weerleggen.

Zo stelde hij ten onrechte dat ik mijn vragen aan derden ter goedkeuring aan De Leeuw zou hebben voorgelegd. Dit zou ten eerste mijn kritische distantie in de weg hebben gestaan en was ten tweede ondenkbaar aangezien De Leeuw het vervelend vond dat ik überhaupt ‘allerlei mensen’ over hem aan het woord liet. Helaas blijkt uit Renders’ weerwoord dat hij niet bereid is zijn vergissing toe te geven en tracht hij met selectief citeren zelfs zijn gelijk aan te tonen. Wonderlijk.

p004-Post +Bij VN

Afgelopen vrijdag 16 mei publiceerde Koen de Jager een mooie recensie van mijn biografie op zijn website. Hij schrijft onder andere: Ik heb dit boek als muziekliefhebber gelezen. In de kast staat het nodige van De Leeuw en zijn Schönberg Ensemble, maar ik heb enorm veel bijgeleerd. Ik kan het allemaal opnieuw beluisteren, met andere oren en dat is pure winst. Als je niet bekend bent met moderne muziek, dan spat de begeestering van De Leeuw je tegemoet.’

Vandaag ontving ik ook de link naar het interview met Peter Gielissen dat gisteravond werd uitgezonden via BijlageTV en dat vanaf nu te bekijken is via lezenTV.

 

About theaderks

Thea Derks is a Dutch music journalist, who studied musicology at Amsterdam University. She' specialized in contemporary music and always has an eye open for women composers. In 2014 she wrote the biography of Reinbert de Leeuw and in 2018 she published 'Een os op het dak: moderne muziek na 1900 in vogelvlucht'.
This entry was posted in archive, background, news and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.