Biografie Reinbert de Leeuw: ‘Eyeopener voor gemiddelde muziekliefhebber’

Nog altijd blijft het druk rondom mijn biografie Reinbert de Leeuw: mens of melodie. Aangezien er een tweede druk komt heb ik de tekst nog eens nagelezen op tikfouten, hopelijk heb ik ze allemaal gevonden. Zo nee, dan valt er tenminste nog wat te corrigeren in de derde druk 🙂

Guido ‘t Sas, voormalig chef Kunst van het Brabants Dagblad schreef een mooie recensie op zijn site onder de titel: ‘De doorbraak van de moderne muziek.’ Hij merkt onder andere op: ‘goddank geen autorisatie’. ‘t Sas looft mijn gedegen onderzoek, gaat in op de voortrekkersrol die Tilburg in de jaren zestig speelde en noemt mijn boek ‘een eye-opener voor de gemiddelde muziekliefhebber’.

Verder ontving ik de link naar mijn gesprek met Robert Bouten en Jolien Linssen in het Cultuurcafé van L1 van vorige week zaterdag, 12 april.

Thea Derks + Robert Bouten + Jolien Linssen, Cultuurcafé L1, 5-4-2014

Thea Derks + Robert Bouten + Jolien Linssen, Cultuurcafé L1, 5-4-2014

Een vriend van mij stuurde (een deel uit) de webcast van mijn gesprek met Petra Possel in NTR Kunststof van 3 april, die ik op YouTube heb geplaatst. – Helaas blijkt dit onwettig te zijn, dus ik heb hem weer moeten verwijderen op 22 april.

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten plaatste mijn boek op zijn site, zij hebben mij financieel ondersteund tijdens het schrijven.

In het weekblad Peel en Maas (Venray en omstreken) verscheen een kort artikel over mijn biografie.

Peel & Maas 12 april 2014

Peel & Maas 12 april 2014

Zelfs het mededelingenblad uit mijn geboortedorp Oostrum besteedde er aandacht aan.

Oostrums Weekblad 4-4-2014

En last, but not least: in Vrij Nederland van 19 april staat een ingezonden brief, waarin Xavier Ruggles reageert op de columns van Stephan Sanders van de afgelopen weken. Hij schrijft o.a.: ‘Ik heb genoten van Derks’ vlotte pen en de kritische, maar objectieve manier waarop zij de vele controverses rond De Leeuw diepgravend behandelt, de ruzie met Peter Schat incluis.’
VN 19-4-2014 ingezonden brief

About Thea Derks

I am a Dutch music journalist, specializing in contemporary music, and a champion of women composers. In 2014 I wrote the biography of Reinbert de Leeuw (3rd edition in 2020) and in 2018 I published 'Een os op het dak: moderne muziek na 1900 in vogelvlucht'.
This entry was posted in archive, background, news and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s