Biografie Reinbert de Leeuw opnieuw in favorieten Volkskrant

Ook de afgelopen week kreeg mijn biografie Reinbert de Leeuw: mens of melodie ruimschoots aandacht in de Nederlandse pers. Het aprilnummer van maandblad Mania van platenzaak Plato/Concerto verscheen een kort artikel over de biografie, die ook op de website wordt aangeprezen.

Mania 4-4-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In De Volkskrant van 5 april stond mijn boek voor de tweede keer op rij bij de favorieten.

Volkskrant 5-4-2014

Diezelfde dag besteedde Stephan Sanders in Vrij Nederland opnieuw aandacht aan mijn boek. Ditmaal zoomde hij in op de hierin uitvoerig behandelde controverse tussen Peter Schat en Reinbert de Leeuw en het fenomeen ‘deftig links’ waarmee Harry Mulisch tegenover mij het salonsocialisme van hem en zijn kompanen typeerde. Sanders VN 4-4-2014

 

 

Op 7 april plaatste het NJO een bericht op de site. In mijn boek belicht ik uitvoerig de relatie tussen dit jeugdorkest en Reinbert de Leeuw, die samen met Arthur van Dijk de inmiddels vermaarde NJO Summer Academy opzette.

Een dag latersprak ik een uur lang met Robert van Altena over mijn biografie, in het programma Springvossen op AmsterdamFM. Van Altena bleek mijn boek grondig gelezen te hebben en hij stelde goede vragen. Hij was bijzonder enthousiast over mijn biografie, niet alleen over de inhoud, maar ook over de prachtige vormgeving met uniek fotomateriaal, dat bovendien mooi in de tekst is opgenomen. Het programma is via deze link terug te horen.

Op 9 april verscheen een groot interview in Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad, over mijn wortels in Oostrum en de ontstaansgeschiedenis en inhoud van mijn biografie.

De Limburger 9-4-2014

Diezelfde dag wijdde de componist Jo Sporck een column aan mijn boek. Hij beschrijft hoe ik De Leeuws Werdegang in kaart heb gebracht en verbaast zich over diens kritiek:

Zou deze musicus niet kunnen inzien dat een grootinquisiteur nu eenmaal niet als een heilige geportretteerd kan worden?’

Vandaag had ik een goed interview met Julie de Graaf voor Folia Magazine van de Universiteit van Amsterdam. Dit verschijnt waarschijnlijk half mei.

De verkoop van de biografie loopt uitstekend, we gaan op naar de tweede druk!

About theaderks

Thea Derks is a Dutch music journalist, who studied musicology at Amsterdam University. She' specialized in contemporary music and always has an eye open for women composers. In 2014 she wrote the biography of Reinbert de Leeuw and in 2018 she published 'Een os op het dak: moderne muziek na 1900 in vogelvlucht'.
This entry was posted in archive, background, news and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.