Cultuurpers zoekt vrienden

De verslaggeving over culturele evenementen staat onder grote druk. De schrijvende pers besteedt maar mondjesmaat aandacht aan voorstellingen in de dans, muziek, toneel, opera en ga maar door, ook beelden kunst en literatuur komen er in de traditionele media vaak bekaaid vanaf. Cultuurpers is in dat gat gesprongen en brengt sinds enkele jaren onafhankelijke artikelen de cultuur in brede zin onder de aandacht van een groot lezerspubliek. Het betreft kritische artikelen, maar ook voorbeschouwingen en reflecties op beleidsvorming.

Tot nu toe draaide Cultuurpers op de inzet van ervaren journalisten die hun bijdragen om niet aan de website leverden. Dit is een onhoudbare situatie, want zij kunnen hun brood immers steeds minder verdienen via de traditionele media. Om ook in de toekomst diepgravende analyses en beschouwingen over cultuur te kunnen blijven schrijven, is het van groot belang dat zij een vergoeding ontvangen voor hun artikelen, voorbeschouwingen en recensies.

U kunt daarbij helpen! Om te voorkomen dat de potentiële lezer stuit op een betaalmuur, heeft Cultuurpers een model ontwikkeld om de artikelen voor eenieder gratis toegankelijk te houden. Door lid, genoot of drager te worden, draagt u bij aan onafhankelijke en kritische verslaggeving die voor eenieder gratis toegankelijk blijft. Klik hier voor de voorwaarden.

About theaderks

Thea Derks is a Dutch music journalist, who studied musicology at Amsterdam University. She' specialized in contemporary music and always has an eye open for women composers. In 2014 she wrote the biography of Reinbert de Leeuw and in 2018 she published 'Een os op het dak: moderne muziek na 1900 in vogelvlucht'.
This entry was posted in background, news and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.